Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dødsattest for Windows og Unix

David Elboth (bildet) er villig til å skrive ut Unix’ og Windows’ dødsattest. Overfor ITavisen hevder han at IT-ansvarlige som ikke har sett på og vurdert Open Source/Linux bør se seg om etter en ny jobb!

Elboth, David

Dette er radikale ytringer, men Elboth legger hele sin tyngde som en av landets fremste IT-guruer (ECsoft Norge) gjennom tjue år bak dem. Elboth har også skrevet et standardverk om Linux og markedsfører denne blant annet ved å gå til frontalangrep på operativsystemer med lukkede kildekode.

Infrastruktur bør være gratis
Elboths entusiasme for Linux handler dels om økonomi og dels om ideologi. Linux, som han hevder er fremtiden, er et gratis operativsystem med åpen kildekode. Unix, Windows og tilliggende herligheter er proprietære systemer som beskytter sine hemmeligheter.

– Linux er infrastruktur og denne bør være gratis. Det er Linux, slår Elboth fast. Ved å ta i bruk Linux som operativsystem kan både det offentlige og det private næringslivet spare store summer, sier han videre.

Kost/nytte
Elboth fortsetter med å argumentere til fordel for Linux ved å vise til et regnestykke om kost/nytte-effekten av å ta i bruk Linux i stedet for eksempelvis Windows. Elboth mener alle IT-ansvarlige i norske bedrifter burde være klar over innholdet og betydningen av denne regneøvelsen.

– Tenk deg en bedrift med 20.000 ansatte, begynner han. I et slikt selskap bytter man PC-er ca. annethvert år. Det betyr 10.000 PC-er årlig. Dette gir 10 millioner kroner årlig i utgifter til maskinvare. Utskiftning må nemlig til fordi Microsoft hele tiden krever ny maskinvare på grunn av nye tyngre applikasjoner.

For hver PC betaler man en skjult kostnad på 97 dollar eller i underkant av 1.000 kroner på grunn av Windows-pakken som følger med. Allerede her ligger det altså an til en betydelig innsparing dersom man kan kutte denne utgiften ved å gå over til et annet operativsystem.

I tillegg koster en Selectavtale 3.000 kroner årlig per ansatt for automatisk oppdatering av Microsoft Office-programmer. Det gir en utgift på 60 millioner kroner i året. Som om ikke dette var nok gir Microsoft-server- og mail (Exchange)- lisenser en ekstra kostnad på 40 millioner kroner per år. Dette fører til en totalsum på 110 millioner kroner bare i lisenskostnader.

Gartner Group
I tillegg får vi de årlige administrasjonskostnader. Elboth henviser til en undersøkelse Gartner Group har gjennomført hvor det slås fast at Linux krever 20 prosent mindre administrasjon enn Windows.

– I en bedrift på den størrelsen vi snakker om her er det ikke uvanlig med en IT-avdeling på 600 personer, hevder Elboth. Med 20 prosent mindre administrasjon kan vi redusere staben med 120 personer. Hver av disse koster 1 million kroner i året! Da har vi oppnådd en total innsparing på 230 millioner kroner hittil.

– Linux er mer stabilt enn Windows, hevder Elboth videre. Dermed ligger vi an til å spare betydelig beløp på systemets stabilitet. Bruker man som arbeidshypotese at Windows går i heng i fem minutter daglig per arbeidsstasjon, gir dette 416.666 timer ineffektivitet årlig eller 250 arbeidsdager. Regner man en kostpris per time på 500 kroner når vi opp i et beløp på 208 millioner kroner per år. Dette er hva nedetiden koster et selskap med 20.000 ansatte. Totalt får vi dermed Windows-kostnad på 438 millioner. Justerer vi litt for prisen på Linux-applikasjoner kommer vi ned i en innsparing på astronomiske 400 millioner norske kroner årlig!

Søk ny jobb!
Elboth er ikke nådig, men underbygger påstandene sine med grundig argumentasjon. Rengestykket får ham dessuten til å konkludere med at de mange konservative IT-sjefene rundt omkring som etter dette ikke vurderer Linux, burde finne seg en ny jobb.

Hva det offentlige kunne spare av investeringer ved å gå over til Linux kan man bare ane.