Hopp til navigasjon Hopp til innhold

WAP og Linux leder Norden

Problemet med folket i Norden er at vi ikke er like risikovillige som amerikanere, sa Thornton May – leder for Cambridge Management Lab under et seminar på BI onsdag.

WAP Forum

May mener Norden kan bli et fyrtårn som leder utviklingen i den nye økonomien. Oppfinnelser som Linux og WAP, samt høy mobil- og Internettpenetrasjon, gir et forsprang,

– Med så store natur- og intellektuelle ressurser har dere et kjempegodt utgangspunkt for å lede den nye økonomien. Bare se på to fantastiske prosjekter som Linux og WAP, sier han til ITavisen.

Revolusjon
Selv om vi har mange gode ideer er han imidlertid bekymret for at bare deler av samfunnet innser hvor store omveltninger den nye økonomien medfører.

Elektronisk framtid
– I Norge utvikles det for øyeblikket en rekke løsninger som er viktig iutviklingen av den nye økonomien. Det viktigste er imidlertid å innse at ITer selve hjørnesteinen i den nye virkeligheten og at politikere ogindustrien i fellesskap må legge grunnlaget for at Norge skal bli ensentral aktør i dette markedet. Det er Norges fremtid det handler om, saMay på seminaret.

Feige nordmenn?
Thornton May understreket at det er mye å lære av amerikanerne når det gjelder selvtillit.
– Jeg har sett en rekke store amerikanske selskap gjørestore blundere i sine forsøk på å integrere IT i sin virksomhet. De harimidlertid, ved å se på sine feil som en læreprosess, skapt alternativeløsninger som virker.

Prøv nye feil
– Mange av USA´s ledende internetselskap har gjort utrolig dumme feil.
Vårt bilde av Norge er at man er alt for forsiktig ! I den nye økonomien må man våge å gjøre feil. Det viktigste er at man forsikrer seg om at det heletiden er nye feil som begås, sa May.