Annonse


SPILLTEST: Age of Kings 2

Age of Kings omhandler de 600 årene etter Romerrikets fall. Her kan du stille deg i spissen for en av 13 sivilisasjoner med vikinger, frankerne, japanerne, bysantinere og mongoler, eller slåss side om side med kjendisene Djengis Kahn og Jeanne d’Arc.

Strategispillet ligger endelig klart i butikkene og de første anmeldelsene er overstrømmende positive.

Livet i middelalderen
Som i de to tidligere utgavene (Age of Empires og Rise of Rome), består oppgaven i å utvikle enkle samfunn til rike sivilisasjoner gjennom å jakte, dyrke jord, avle husdyr, bygge hus, grave gull, forsvare landsby, erobre nytt land osv.

Hver sivilisasjon har sine sterke og svake sider.

Annonse


Bygg et praktfullt slott
I Age of Kings er teknologien kommet lenger. I stedet for gammeldagse lagringsgroper og kornkamre, bygger du møller, sager og gruver. For å produsere våpen, trenger du en smed, og du må bygge slott før du kan avle spesialsoldater.

Markedet, hvor du selger og bytter varer, er forbedret, og du kan åpne handelsruter over land og sjø.

Høyere, større og flottere
Age of Kings kan se litt blekt ut, før du fyller skjermen med bygninger og militære enheter. Når de kommer på plass, ruver tårnene høyere, større og mer detaljerte enn du noensinne har sett.

Arkitekturen er temmelig lik i starten, men bygningene blir unike etter hvert som tiden går.

Gammelnorsk vikingspråk
Sivilistene og soldatene er nydelig laget. Japanerne snakker Nihongo, kineserne Mandarin, mens vikingene grynter enstavelsesord som Ja, timbrhoggvandi (tømmerhogger) og nmamadr (gruvearbeider).

Vikinguttalelsen har kommet etter at en norsk gammelnorskprofessor har hjulpet Microsoft med språket. Lydkvaliteten er fremragende.

Dagdriver-funksjonen
I Age of Kings har du full kontroll med undersåttene: Du kan be ridderne om å patruljere og bevokte et sted, angripe og forfølge fienden så snart den kommer innen syne, men likevel ikke miste stedet av syne. Eller du kan be dem forfølge fiendene til alle er drept.

Du kan dessuten etablere et møtested hvor alle møtes så snart de har fullført sine oppgaver. En ny dagdriverfunksjon viser automatisk ledige sivilister og soldater, uansett hvor de befinner seg på kartet.

Festninger og murknusere
I «gamle» Age of Empires ble sivilistene hogget ned når fienden angrep. I Age of Kings kan beboerne søke tilflukt i et tårn eller en festning i bysenteret, og skjule eller forsvare seg.

I den forsvarsbevisste middelalderen går mye av tiden med til å bygge festningsverk, og beleiringsutstyr som knuser murer, festninger og slott.

Spill alene eller via nett
Age of Kings kan spilles alene, sammen via nettverk eller via MSN Gaming Zone på Internett.

Age of Kings er utfordrende for de som tidligere har spilt Age of Empires, og lett å ta i bruk for nybegynnere (Hvis du drar på felttog sammen med skotten William Wallace, får du interaktiv trening i hvordan spillet fungerer).

Dette er bra saker!!!