Monti, Mario

Annonse


EU venter flere telefusjoner

Monti, Mario

– Jeg er i det store og hele tilfreds med denne avgjørelsen. Den lukker en komplisert sak, sier Monti i en pressemelding.

– Men dette er en bransje i rask utvikling og jeg regner med at vi vil se mer konsolidering i fremtiden. Jeg tviler på at dette blir siste gang vi vil forlange at kabelnett og/eller lokalaksess må selges for å løse konkurranseproblemer, sier han.

Setter regler for fremtiden
I pressemeldingen understreker EU-kommisjonen at dette er en viktig beslutning fordi den setter presedens for hvordan man i fremtiden vil takle fusjoner og andre former for samarbeid mellom gamle monopoloperatører i EU.

Annonse


”Kommisjonen vil se meget nøye på tilgang til lokale telekommunikasjons- og kabelnett når de vurderer alle fremtidige forhold av denne typen. Vi må nok regne med at kommisjonen også i fremtiden vil forlange utskillelse av kabel-TV og frigivelse av lokalaksess for å kunne sikre konkurransen. Dette er helt i overensstemmelse med det vi vedtok i Cable Review i 1998, hvor juridisk atskillelse er minstekravet når den gamle operatøren eier både kabelnett og telenett.”

Smekk på fingrene
Det er helt åpenbart at kommisjonen ikke er helt tilfreds med måten Telia og Telenor har opptrådt på i denne saken.

Den aksepterer at spesielle forhold kan ha gjort det nødvendig for de to selskapene å svare for sent på henvendelser fra kommisjonen, men understreker at det er ”eksepsjonelt at kommisjonen denne gang har gått med på å ta hensyn til de foreslåtte endringer, til tross for at de ble sendt inn en uke etter den lovbestemte fristen.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse