Deskill

Annonse


Politikrangel om datakrim

Deskill

Sunde hevder overfor Aftenposten at etterforskning av datakriminalitet krever dataingeniørkompetanse og at å bygge opp denne kompetansen over hele landet vil bli for krevende.

Dette mener de drøyt 50 politifolkene landet over som arbeider med datakriminalitet er å skyte langt over mål.

Sterk motstand
Politifolkene har organisert seg i en egen interesseorganisasjon, Norsk IT-krim Forum, og de går sterkt ut mot Sundes forslag.

Annonse


Lederen for forbundet Jan-Helge Dahl sier til Aftenposten at det bør skje en kompetansebygging på dette feltet som bør skje over hele landet.

Han legger også vekt på verdien av det rent politifaglige arbeidet i denne sammenhengen, en kompetanse som en dataingeniør ikke er i besittelse av.

Trenger politifolk
Dahl mener en dataingeniør ikke vil være i stand til å tenke og i verksette en etterforskning på samme måten som en politimann.

– Det vil være lettere å oppdatere politifolk med datakompetanse, sier han til Aftenposten.

Dahl frykter også at Sundes forslag vil kunne føre til at politidistriktene tappes for datakompetanse fordi politimesterne ikke vil se noe behov for å utvikle datakompetanse hos sine medarbeidere. Det skal jo overlates til Økokrim, likevel.