Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mer penger til IT-forskning

Mer til IT, bioteknologi og nyskapning, heter det i Statsbudsjettet. Støtten til Teknologisk Institutt kuttes med åtte millioner.

Næringslivet er blitt flinkere til å finansiere teknologisk forskning. ”Noe som reduserer behovet for statlige tilskudd”, heter det i en melding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Derfor foreslår regjeringen å kutte overføringer til Teknologisk Institutt og VINN (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge med henholdsvis åtte og seks millioner kroner.

Øker tilskuddet
– Intensjonene i Regjeringens forskningsmelding følges opp med at bevilgningene til Norges Forskningsråd økes med 50,2 millioner kroner. Her vil det skje en endring i måten forskningsmidlene fordeles på.

Bransjetilknytningen blir borte og budsjettet struktureres etter rådets strategiske program.

Lokal innovasjon
Forskningsparker og regionale miljøer skal få økt støtte gjennom programmet Forny.

Her er det snakk om en økning fra 24 millioner kroner til 44 millioner kroner, som skal hentes fra budsjettene i Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet.