Telenor

Annonse


Flere lokalnett i samme by

Telenor

Nordicom LanXpress tjenesten vil i første omgang bli tilbudt i de store byene. I Oslo er nettet under etablering, mens det i Stavanger, Bergen og Trondheim vil bli bygget ut etter behov, melder Telenor.

Full ytelse
– Nordicom LanXpress er en ny bynett-tjeneste som gjør det mulig å kople sammen Ethernet/Fast Ethernet-lokalnett på forskjellige steder innen samme by med full lokalnetthastighet. Tjenesten gir bedre pris og ytelse over korte avstander enn andre nettjenester som ATM/Frame Relay, sier produktsjef Stig Malmbekk i Telenor Bedrift.

Ifølge Telenor skal Nordicom LanXpress gi problemfri overføring av store datamengder mellom ulike kontorsteder. Bedriftene skal derfor kunne sentralisere sine IT-ressurser uten at brukere opplever at tilgangen er blitt dårligere.

Annonse


Tjenesten gjør det også mulig å tilby driftstjenester uten at man må plassere servere i brukernes lokaler. Bedriftene oppnår dermed besparelser i drifts- og utstyrskostnader knyttet til sine IT-systemer.

SAS-eksempel
SAS Radisson hotellene i Oslo har vært pilotkunder på den nye høyhastighetstjenesten.

– Det viktigste for Radisson SAS Norge var å få en skalerbar, vedlikeholdsfri og kostnadseffektiv kommunikasjonsløsning for våre MAN (Metropolitan Area Network). Pilotperioden har vært helt problemfri, og vi er svært fornøyd med tjenesten, sier IT sjef Edd Hillstad i Radisson SAS region Norge i Telenors pressemelding.

Gigabit Ethernet
Overføring i Nordicom LanXpress skjer ved hjelp av Gigabit Ethernet-svitsjer som er koplet sammen over Telenors fiberoptiske infrastruktur. Skille mellom ulike nettverk og soner skjer ved bruk av Virtuell LAN-teknologi.

Ifølge Telenor skal dette til sammen tilfredsstille Datatilsynets krav til informasjonssikkerhet ved dataoverføring. Telenor har også døgnkontinuerlig overvåkning av tjenesten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse