Arkivfoto

Annonse


Hermansen slapper av i Bergen

Arkivfoto

Med seg på omvisningen hadde Hermansen Telenors styre, som har hatt styremøte i Bergen mandag og tirsdag for å diskutere fusjonen med Telia.

Her fikk Hermansen orientering om hvilke økonomiske gevinster styret kan regne med å oppnå som følge av investeringene i moderne arbeidsmiljøtiltak. Han fikk også vite at selskapet kunne tjene nærmere 60 millioner kroner i økt effektivitet og reduserte sykepengeutbetalinger.

Likeverd
Nå er det opp til Samferdselsdepartementet å få avtalen i havn. Selv kan ikke Hermansen gjøre mer. For ytterligere å korte tiden i påvente av fredag og svenskenes endelige ja eller nei til avtaleteksten, skal han i morgen tidlig holde åpningsforedrag for inviterte gjester og egne ansatte på regionalt åpent hus i Bergen.

Annonse


– Fusjonsavtalen er basert på likeverd og det er intet grunnlag for å endre på den, sa styreformann Arnfinn Hofstad til NTB etter dagens styremøte.

Full tillitt
På møtet fikk Hermansen styrets fulle tillit som konsernsjef i det nye selskapet.

Hofstad avviser at det kan bli aktuelt å “ofre” Hermansen for å få fusjonsavtalen i havn.

– Avtalen slår fast at Hermansen skal sitte som konsernsjef i det sammenslåtte selskapet fram til han fyller 64 år. Det er ikke aktuelt å forhandle om noen kortere funksjonstid, sa Hofstad til NTB etter dagens styremøte.

– Er det konkret uenighet mellom Telenor og Telia om avtalens fortolkning?

– Dersom det oppstår uenighet om fortolkningen av avtalen er det noe eierne må diskutere, sa Hofstad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse