Telianor

Annonse


Telia/Telenor betaler prisen

Telianor

Torsdag ettermiddag ble det klart at teleselskapene ikke klarer å levere sitt svar til EUs konkurransemyndigheter, og de har dermed søkt om en ukes ekstra frist.

Ingen kommentar
Om søknaden er innvilget av EU-kommisjonen ønsker ikke Samferdselsdepartementet å gi noen kommentarer til.

Har de ikke fått denne utsettelse har de i teorien tid til midnatt, fredag, for å oversende sende brevet innen den opprinnelige fristen.

Annonse


Ifølge kontakter i EU-kommisjonen eksisterer ikke noen søknad om utsettelse.

Komplisert
Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til Dagens Næringsliv at dette er udramatisk. – Det dreier seg utelukkende om at det har vært mer komplisert enn antatt å gi de svarene EU ber om i forhold til hva det nye selskapet vil fortsette å eie, og hvilke deler som skal selges ut, heter det.

Ankepunktet skal være hvorvidt Telia er villig til å selge sin kabel-TV virksomhet.

Vil slåss
Pressetalsmann i Telia Ulf Bäckmann bekrefter også at dette er det største stridsspørsmålet for en godkjenning av telefusjonen.

– Vi har sagt at vi vil slåss for å beholde kabel-TV-virksomheten, men det er klart at om kommisjonen på den andre side krever at vi må selge, må vi finne en akseptabel løsning for begge parter, sier Bäckmann.

Men det er på ingen måte sikkert at EU holder fast på kravet om at kabelnettet må selges ut. Uansett kan spørsmålet drøftes ytterligere i en fortsatt dialog med kommisjonen.

Kan ikke stoppe
EU forholder seg nemlig ikke til et lovverk, men ønsker ikke at teleoperatører også eier kabel-TV-selskap. Det er derfor usansynlig at EU kan stoppe fusjonen på dette punktet.

Dialogen som føres er altså politisk, ikke juridisk, og kan dermed karakteriseres som forhandlinger. Og at det er mulig å forhandle med EU finnes det nok av eksempler på.

1.000 personer fra Telia og Telenor er engasjert i arbeidet med fusjonen. Dette er selvfølgelig ingen enkel jobb, og EU-kommisjonen er bare første hinder i et langt hekkeløp av problemstillinger som det fusjonerte selskapet vil møte.

Selv om de to partene ikke har anledning til å samarbeide om konkrete prosjekter i perioden før en godkjenning av fusjonen er klar, er planleggingsarbeidet og de mer uformelle kontaktene langt fremskredet.

Og ifølge kilder som kjenner dette planleggingsarbeidet godt, har arbeidet nå kommet så langt at Telia og Telenor er villige til å «betale» hva det enn måtte koste for at fusjonen skal bli et faktum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse