Annonse


IT-kritikk mot NTNU

Riksrevisjonen etterlyser en gjennomtenkt holdning til å sikre datasystemet.

– Kollegiet har ikke vedtatt en enhetlig IT-strategi for NTNU. Det kan lett føre til at IT-sikkerheten ikke får den nødvendige oppmerksomheten i hele organisasjonen, heter det i kritikken fra Riksrevisjonen.

Tas opp i 2000
Den tidligere IT-avdelingen la i 1996 frem et forslag til IT-strategi. Det ble aldri behandlet. Ledelsen i NTNU mener likevel at muligheten for nye datainnbrudd er liten.

– Et forslag til en generell IT-strategi for NTNU vil bli lagt frem for kollegiet rett etter nyttår, opplyser organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas til Adresseavisen.