Annonser på nett

Annonse


Internett knekker papiraviser

Annonser på nett

Annonsemarkedet på Internett utgjør fortsatt kun smuler av den totale omsetningen, men fortsetter veksttakten slik den er i dag kan det bety døden for flere papiraviser.

Sol og sommer
– Sommeren har vært bra takket være en gode årsavtaler og endel sommerkampanjer. Vi er tilfreds med veksttakten i markedet og tror vi beholder vår posisjon til tross for den turbulente perioden SOL har vært gjennom, sier salgsdirektør i SOL, Thomas Gudbjerg, til ITavisen.

Han regner med at den totale annonseomsetningen på nett i Norge vil øke fra 70 til om lag 110 millioner kroner. Dette inkluderer kun produktanonnsering, og ikke rubrikktjenester som Jobshop, Gule Sider og Eiendomsnett.

Annonse


Etter det ITavisen erfarer vil rubrikkannonsering i år passere 200 millioner.

Papiraviser sliter
Ifølge tall fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO), referert i Dagens Næringsliv, falt annonseomsetningen med 7 og 18 prosent for henholdsvis dags –og fagpresse.

Denne trenden har vedvart gjennom hele 1999, noe som har fått flere mediekonsern til å fortvile. Schibsted begynte i år å utgi en gratisavisen Avis1 i et defensivt trekk mot Osloposten.

Drøyer en stund
Etter hvert som stadig mer innhold distribueres på nettet og folk blir stadig mer mobile vil det bli vanskeligere og vanskeligere å kreve inn penger for abonnement på en papiravis.

Flere lokalaviser sliter tungt allerede, men vi må nok oppleve økonomiske nedgangstider før den første riksavisen stenger papirpressen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse