Annonse


Palm Computing ut av 3Com

Når Palm Computing nå skilles ut fra 3Com blir de verdens første selvstendige,børsnoterte utvikler av håndholdte PC-er.

Fokuserer
Styreformann og øverste operative sjef i 3Com, Eric Benhamou, la i går, mandag, frem planene om å skille ut den profittbaserte forretningsenheten Palm Computing som et selvstendig, børsnotert selskap.

Den nye bedriftsstrukturen der 3Com fortsatt beholder eierskapet i Palm Computing, skal gjøre det enklere for 3Com og Palm Computing å fokusere på sine kjerneområder, nettverksløsninger og håndholdte løsninger.

Nye Palm-produkter
Omstruktureringen betyr at 3Com kan konsentrere seg om neste generasjons nettverksløsninger, Internett-produkter og helt nye tjenester, som gjør det enklere å utveksle informasjon.

Annonse


Palm Computing er verdens største utvikler av trådløse enheter, og denne statusen ønsker 3Com å utnytte med en økt fokus på lisensiering av Palms operativsystem, utvikling av bedriftsløsninger, utvikling av trådløse Internett-tjenester, etablering av portalsider på Internett og lansering av nye Palm-produkter.

– Ved å etablere verdens første selvstendige, børsnoterte selskap for utvikling av håndholdte enheter har vi nådd en milepæl som avspeiler Palm Computings nåværende suksess og det fremtidige forretningspotensialet for enheten, sier Eric Benhamou.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse