Annonse


Lærerauksjon på Internett

Sverige mangler 2.000 lærere før skolestart. Samtidig går rekrutteringsbyrået Jobline ut på Internett og auksjonerer ut den første av de 2.000 lærene som finnes i selskapets database.

– Arbeidsmarkedssituasjonen må fungere helt feil når det er mangel på lærere, samtidig som det ikke eksisterer attraktive jobbtilbud for personer med lærerutdanning, sier Boris Nordenström, leder i Jobline.

Åpen budrunde
Det er første gang at lærere utauksjoneres på Internett. Lærerne legger sin kompetanse ut på anbud og søker den arbeidsgiveren som tilbyr de beste vilkårene. Selve budgivingen er åpen, men bare den enkelte lærer vet hvem som er budgiver. Det er også læreren som avgjør hvilket bud som skal betraktes som det beste.

Ifølge meningsmålingsinstituttet SIFO vurderer 40 prosent av lærerne i Sverige å bytte yrke.

Annonse


– Gapet mellom lærernes kompetanse og lønningene er for stor. Kompetanseauksjoner på Internett er en ny måte å prøve å gjøre noe med dette på, sier Nordenström.

Lav status
Dårlig lønn, lav status, manglende ressurser og økt arbeidsbelastning er av de årsakene som fører til at hver fjerde lærerstudent og to tredjedeler av lærerstanden ikke ser på læreryrket som noe fremtidsyrke. Dette viser tall fra en undersøkelse om lærernes vilkår som er utført av Lärarnas Riksförbund i Sverige.

Joblines auksjoner på Internett er en følge av lærenes dårlige arbeidsvilkår, og viser enda tydeligere at det ikke satses nok på lærere i Sverige, hevder forbundet.

Bedre lønn
– Det er nå flere nye aktører som arbeider med rekruttering av lærere. Dette er en helt ny situasjon som kommer til å føre til at lønninger og ansettelsesforhold vil bedre seg, sier Tomas Johansson, leder i Lärarnas Riksförbund.

– De kommuner og skoler som vil ha en velutdannet stab, må helt enkelt delta i konkurransen om de beste, sier han.

Jobline planlegger flere yrkesauksjoner på Internett i tiden som kommer. Blant annet står sykepleiere for tur.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse