Annonse


Rekordsalg til gamle GSM-kunder

I første halvår var det tilvarende tallet 687.000, samtidig som antallet nye kunder hos operatørene i den samme perioden var 388.000.

Dette betyr at så godt som brorparten av alle telefoner ble solgt uten abonnement, og at det var snakk om utskifting.

Ungdom kjøper ofte
Mye av denne utskiftingen foregår i ungdomssegmentet: Telecom Revy har fått refert (ekstreme) eksempler på at unge kontantkort-kunder skifter telefon så ofte som fire ganger årlig – gjerne fordi det kommer modeller med et nytt design som brukeren ”må” ha.

I den profesjonelle delen av markedet er utskiftingen mindre radikal – hos mobilforhandlerne blir en ”utskiftningsandel” på 20-25 prosent av totalsalget karakterisert som mye.

Men dette er kanskje den viktigste delen av salget, siden utskifting i bedriftsmarkedet gjerne også betyr oppgradering til dyrere modeller med mer funksjonalitet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse