Arkiv

Annonse


Merkantildata fosser videre

Arkiv

Mens konkurrenten Ark taper penger og sliter med husrydding suser Merkantildata videre som det norske IT-lokomotivet

Opp opp
Omsetningen økte med 20,6 prosent til 5,1 milliarder for første halvår. Resultatet før skatt økte med 44,2 prosent til 257 millioner kroner.

Selskapet er fornøyd med investeringstakten i Norge, og merker mindre til en nedgang i investeringer i forbindelse med år 2000 enn ventet.

Annonse


Aktør å regne med
Systemintegrasjon har den laveste volumveksten i første halvår (15,4 prosent), men utgjør fortsatt hjørnetannen i selskapet med en omsetning på 3,75 milliarder.

Kommunikasjon vokser med 31 prosent til 516 millioner kroner og bekrefter at Merkantildata er blitt en aktør å regne med innen telekom og infrastrukturløsninger. Applikasjonsområde kan også vise til en tilsvarende veksttakt.

Danmark og Finland har hatt høyest veksttakst, men den svenske filialen kan ikke vise til tilsvarende resultater.

Fokus på integrasjon
Som selskapet har annonsert tidligere skiller Merkantildata nå ut distribusjonsvirksomheten PC Lan til et eget børsnotert selskap.

Utskillelsen skal hjelpe Merkantildata til å fokusere på kjerneområdene: Integrasjon, kommunikasjon og applikasjon.

Ironisk nok er det innen distribusjon selskapet har hatt den høyeste veksttaksten. Distribusjon har imidlertid svakere marginer og krever for mye ledelsesressurser. Tilsvarende trend så vi også hos NetCom ved utskillelsen av håndsettdistribusjon til Logistics 20/20.

Kjøper distribusjon
I forbindelse med utskillelsen har PC Lan inngått en intensjonsavtale om kjøp av den svenske distribusjonsvirksomheten Manora Datadistribusjon AB fra Martinsson Gruppen i Sverige, samt NetCenter Distribusjon AS fra Ark ASA i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse