Annonse


Rekordkjøp for Forvaltningsnett

Internett er i ferd med å bli en viktig omsetningskanal for det offentlige når det gjelder IT- og teletjenester.

For lite
Anslagene på hvor mye som det offentlige kjøper av anbud og tjenester på dette området varierer, men 10 milliarder er nevnt. Optimistene mente at en milliard av dette ville gå gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet i år.

Dette anslaget ble for lite. Trolig vil femten prosent av dette bli omsatt over Internett i år.

Større omsetning
Rapportene for omsetningen første halvår er ikke fullstendige. Men de største av de 35 forhåndskvalifiserte selskapene i samarbeidet har levert inn sine oppgaver. Summen er nærmere 700 millioner kroner hittil.

Annonse


– Det er mye som tyder på at omsetningen i andre halvdel vil bli større enn i første halvdel, sier prosjektleder Svein Sefland ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Fortsetter utviklingen vil Forvaltningsnett være etablert som en viktig handelskanal.