Bankuttak

Annonse


Nettbanker lønner seg

Bankuttak

– I IT-verdenen er all kunnskap penger. Den som har kunnskapen og vet hvordan denne skal kapitaliseres, har et stort kommersielt potensial, sier Marie Persson-Björkman, industriattaché i Silicon Valley.

Utnytte IT-kunnskap
Industriattacheen mener at svenske banker i større grad bør omsette sine IT-kunnskaper og den kompetansen de har tilegnet seg i etableringen av Internettbanker, til kommersielle forretningsområder.

– Heller enn å etablere egne internettbanker i andre land bør bankene selge kunnskapen om å etablere banktjenester på Internett, mener Marie Persson-Björkman.

Eksportere kunnskap
– Å eksportere Internett-tjenester og –system kan bli en meget lønnsom forretning som samtidig øker verdien på eget selskap, sier hun.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse