spørsmål&søk

Annonse


Dårlige søk på Internett

spørsmål&søkDet er tall fra juli-utgaven av magasinet Nature som viser dette. Undersøkelsen som er utført av NEC Research Institute viser også at det kan ta flere måneder før en søkemotor katalogiserer en ny side på Internett.

16% av 800 millioner
Verdensveven inneholder anslagsvis 800 millioner adresser, og søkemotorene fungerer i prinsippet som gigantiske telefonkataloger som bare tar frem de websidene som er lagret i den enkelte søkemotor.

Derfor er katalogiseringen i søkemotoren avgjørende for hva brukeren finner i søket sitt.

Enorm søkemakt
Et vanlig søk kan finne tusenvis av treff og en gradering styrer rekkefølgen av treff.

Annonse


– Det finnes ingen objektiv eller rettferdig måte å gradere de ulike sidenes betydning, derfor har søkemaskinene en enorm makt, sier professor Stefan Anborg ved Kungliga teknisk högskolan i Stockholm.

Oversikten
Resultatet fra de mest brukte søkemotorene på Internett:

  • AltaVista – 15,5%
  • HotBot – 11,3%
  • Infoseek – 8,0%
  • Yahoo – 7,4%
  • Excite – 5,6%
  • Lycos – 2,5%
  • Euroseek – 2,2%

Kilde: Nature Magazine juli 1999