Annonse


Ta makta fra IT-sjefen

Tidligere denne uken har førsteamanuensis Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI tatt til orde for at IT-sjefer må engasjere seg i bedriftens forretningsutvikling – ikke bare i drift av nettverk og datasystemer.

Engasjere toppledere
Men adm. direktør Kjell Erik Tenold i Cisco Systems Norge vil ta litt av makta fra IT-sjefene.

– Selvsagt må IT-ansvarlige ha ha en sentral rolle i valg av IT-strategi, men bedriftens forretningsstrateger bør i større grad ta del i dette for å se et større spekter av muligheter, sier Tenold i en pressemelding.

IT-sjefen avgjør
Ciscos erfaring er at IT-sjefen har det avgjørende ordet i ni av ti viktige beslutninger om valg av IT-strategi i store norske selskaper.

Annonse


– Det er milliardgevinster å hente for norsk næringsliv dersom IT benyttes mer strategisk, sier Tenold.

Han viser til internasjonale eksempler der bedrifter som har brakt IT-beslutninger opp på et toppledernivå har oppnådd store gevinster.

Mer enn e-handel
Cisco hevder at forretningsdrift ved bruk av nettverk omfatter mer enn å handle forbrukervarer på Internett. De mener det også kan dreie seg om hele bedrifters organisering, og forholdet til samarbeidspartnere og kunder.

– I dag ser vi kontorene av en nettverksøkonomi som snart vil omfatte store deler av samfunnsøkonomien, sier Tenold.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse