personsøker(motorola)

Annonse


Kan “avlytte” personsøkere?

personsøker(motorola)

Lovforslaget betyr at lovens forkjempere kan overvåke alle beskjeder sent til spesifikke personsøkere uten å måtte overbevise en dommer om at dette er den eneste måte å få tilgang til informasjonen på, skriver Wired News.

Ødelegger personvernet
– Kongressen prøver å gå rundt den amerikanske grunnlover og ødelegge personvernet til flere millioner personsøkereiere, sier David Banisar, forfatter av The Electronic Privacy Papers.

Dersom politiet vil avlytte en alfanumerisk personsøker (tekstbeskjeder) må det allikevel hentes inn en spesiell tillatelse fra en dommer.

Passerte glatt
Dette lovforslaget er bare en liten del av et større forslag som gikk glatt gjennom det amerikanske senatet i etterkant av skyteepisodene ved Columbine High School i Colorado, USA, skriver Wired News.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse