Annonse


EUnet avviser linjetrøbbel

EUnet ble sittende med svarteper på grunn av Telenor Nextels problemer, men jeg står fremdeles for det jeg skrev i artikkelen Surfetrøbbel i hele Norge. Uforskyldt eller ikke, for oss som er EUnet-brukere var linjene ubrukelige i tidsrummet, og Powertechs linjer virket bedre.

Vi skylder uansett leserne (og EUnet) en mulighet til å se deres mening om saken. Her er markedssjef i EUnet, Aina Pettersen, sitt (uklipte)svar:

Vi viser til artikkel i itavisen.no 29/ 6 av Erlend Schei om EUnets back-up forbindelser ved linjebrudd og ønsker å korrigere feilaktige beskrivelser. Testen basert på analyse av EUnets og Powertechs utenlandsforbindelse er dessverre feilaktig og ikke komplett.

Faktum er at absolutt ingenting av nyttetrafikken gikk tapt-nettverket fungerte som det skulle, og trafikk til og fra Telenor ble rutet via deres backup-samband, med redusert hastighet. Rutere som sender data over linjer som er hardt presset, vil alltid miste pakker, og protokollene som brukes for å flytte nyttetrafikk på nettet er da også designet for å tolerere dette. IT-avisen har glemt at når du tester forbindelsen mellom to punkter med ICMP-meldinger, som “ping” bruker, tester du med meldinger av minimal prioritet, og uten retransmisjoner. ICMP, derimot, gjør ikke noe som helst forsøk på å “overleve” slike forhold-og i tillegg vil rutere velge å miste slike lavt prioriterte pakker fremfor nyttigere trafikk. Formuleringer som “Via EUnet forsvant med andre ord halvparten av forespørslene!” får, for den som ikke kjenner til dette, en helt feilaktig tolkning.

Dette viser at vår eksisterende utenlandsforbindelse fungerer fint i situasjoner hvor vi må rute vår trafikk via back-forbindelser. Vi ønsker å påpeke at EUnet kontinuerlig arbeider med oppgraderinger av våre samband, og at bla. vårt back-up samband via Sverige blir oppgradert denne sommeren. Utbyggingen av EuroRings vil gjøre EUnet v/KPNQwest til Europas fremste leverandør av internasjonal nettverkskonnektivitet. Våre kunder nyter allerede av økt utenlandskapasitet da EuroRing nr. 2 er allerede ferdig, og utbyggingen fortsetter i raskt fart før opprinnelig tidsplan. EuroRingen som dekker Skandinavia vil være ferdig våren neste år. Totalt 6 EuroRings skal være ferdigstilt i år 2001 og vil kunne overføre totalt 2 Terabyte når det er komplett.

Den eneste egentlige konklusjonen man kan trekke er at det er så mye trafikk mellom EUnet Norge og Telenor (hovedsakelig fordi deres kunder er tunge brukere av tjenester som våre kunder tilbyr), at det skapes problemer når denne trafikken må rutes via forbindelser som ikke er-og heller ikke trenger å være-dimensjonert for det.

Med vennlig hilsen
Aina Pettersen, Markedssjef
EUnet Norge AS

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse