Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krav til båndbredde øker

OSLO: – Spørsmålet er ikke om veksten på Internett vil forsette i samme takt, men om du er villig til å vedde ditt selskaps framtid på at det ikke skjer, sier Pat Chaman-Pincher i Uunet.

– Vi tar ikke den sjansen, og foretar enorme investeringer for å møte utfordringen, forteller senior visepresident Chapman-Pincher videre, som mener utviklingen på Internett kun er i startfasen.

Trenger båndbredde
MCI WorldCom og datterselskapet Uunet regner med at etterspørselen etter båndbredde vil være sterkt økende, og satser på rask utbygging for å dekke behovet.

– En kjent lov i dataverdenen er Moores lov, som sier at ytelsen vil bli doblet hver 18. måned. Men vi regner faktisk med at Internett fører til at etterspørselen etter mer båndbredde dobles hver tredje eller fjerde måned. Dette bidrar til en vekst vi aldri har sett før, sier Chapman-Pincher.

Industriell revolusjon
– Internett er den viktigste utviklingen som har skjedd siden det offentlige telenettet ble en realitet, faktisk noe av det viktigste som har skjedd siden den industrielle revolusjon, hevder Pincher.

Hun mener utviklingen når det gjelder hardware kommer til å fortsette, men at det mest spennende som skjer vil være på programvaresiden

Større, men færre
Samtidig som kapasiteten utvides blir det færre nettleverandører. Antall ISPer (Internett Service Providers) vil bli redusert fra 2.500 i 1997 til vel 500 i 1999, hevder analytikerne i The Yankee Group.

Uunet leverer internettaksess til operatører i 76 land. Selskapet presenterer seg som verdens største Internettleverandør.