Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kabelsurfere surfer mer

OSLO: Jo raskere – jo morsommere. Undersøkelser viser at husstander med kabelmodem tilbringer nesten fem ganger mer tid på nettet enn de med tradisjonelle modemer.

mikrobølgeovn med IP

Ifølge en undersøkelse utført av kabelgiganten Media One, sitert i Wired Magazine, er overføringshastigheten svært utslagsgivende for hvor mye folk gidder å surfe.

Kabel knuser kobber
Hjem med kabelmodem tilbragte gjennomsnittlig 22,5 timer i uken på nettet, mens de som satt med analoge modemer kun var på nett 4,7 timer i uken.

Dette er ganske oppsiktsvekkende, tatt i betraktning av at amerikanske husstander betaler en flat lokaltakst, i motsetning til de europeiske. Således blir ikke kostnadshensynet en begrensende faktor for analoge modembrukere.

Inn i stua
Til tross for at kabeltjenesten som oftest ble bestilt av ”data-freaken” i familien, viste det seg at også de andre familiemedlemmene ble ivrige brukere.

En annen oppsiktsvekkende observasjon i studiet var tendensen til at kabelsurferne trakk datamaskinen inn i stua, eller ut på kjøkkenet.

Nye termer
Studiet mener også å ha observert nyanser i hvordan brukerne omtaler Internett.

Mens analoge modemsurfere refererte til nettet som nesten noe fremmed ved å ”gå ut på Internett”, brukte ikke kabelsurferne slike uttrykk. De omtalte surfing som like naturlig som å slå på TV-en.