mikrobølgeovn med IP

Annonse


Kabelsurfere surfer mer

mikrobølgeovn med IP

Ifølge en undersøkelse utført av kabelgiganten Media One, sitert i Wired Magazine, er overføringshastigheten svært utslagsgivende for hvor mye folk gidder å surfe.

Kabel knuser kobber
Hjem med kabelmodem tilbragte gjennomsnittlig 22,5 timer i uken på nettet, mens de som satt med analoge modemer kun var på nett 4,7 timer i uken.

Dette er ganske oppsiktsvekkende, tatt i betraktning av at amerikanske husstander betaler en flat lokaltakst, i motsetning til de europeiske. Således blir ikke kostnadshensynet en begrensende faktor for analoge modembrukere.

Annonse


Inn i stua
Til tross for at kabeltjenesten som oftest ble bestilt av ”data-freaken” i familien, viste det seg at også de andre familiemedlemmene ble ivrige brukere.

En annen oppsiktsvekkende observasjon i studiet var tendensen til at kabelsurferne trakk datamaskinen inn i stua, eller ut på kjøkkenet.

Nye termer
Studiet mener også å ha observert nyanser i hvordan brukerne omtaler Internett.

Mens analoge modemsurfere refererte til nettet som nesten noe fremmed ved å ”gå ut på Internett”, brukte ikke kabelsurferne slike uttrykk. De omtalte surfing som like naturlig som å slå på TV-en.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse