Sol

Annonse


Internett reddet jorda

Sol

Tirsdag i forrige uke skjedde det en kolossal eksplosjon på sola. Store mengder gass og overopphetet plasma ble slynget ut i atmosfæren i en fart av 1000 kilometer per sekund, skriver BBC News.

Kjempekatastrofe
Gassen og solplasmaet inneholdt magnetiske felt og om dette hadde kommet i berøring med jordas magnetfelt ville vi kunne ha blitt utsatt for en katastrofe av uante dimensjoner.

I verste fall ville vi ha risikert elektrisitetsbrudd i stor skala, blokkert radiokommunikasjon og sendt satellittene rundt jorda ut av kurs. Dette kunne ha gått ut over mobiltelefoner, navigasjonsarbeidet til sjøs og satt astronauter i fare.

Annonse


Lynraskt
I et par timer visste vitenskapsmennene ikke om gassen og plasmaet hadde kurs for jorden, og man vurderte å slå alarm. Internett viste seg imidlertid å bli redningen.

Nettets overlegne hastighet ga vitenskapsmenn over hele verden til å sammenligne bilder av plasmaet og på den måten bestemme retningen det tok. Dermed kunne vitenskapen i løpet av timer slå fast at en verdensomspennende varsling var unødvendig.

Bilder av solen ble lastet ned fra observatorier i USA, Østerrike, Australia og USA. Ved å sammenligne bildene før eller etter eksplosjonen kunne astronomene bestemme retningen plasmaet tok, mot jorden eller fra den.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse