Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenettet blir i Telianor

OSLO: Sosialistisk Venstrepartis Inge Myrvoll (bildet) vil skille Telenors landsdekkende telenett ut i et eget selskap. Men det vil ikke et flertall på Stortinget.

Myrvoll, Inge (ny)
Flere av de nye teleoperatørene har lenge hevdet at Telenors telenett må skille ut i et eget selskap for å sikre reel konkurranse på telesektoren. Men bare SV og Fremskrittspartiet søtter en slik holdning.

Flertall mot
Et flertall i Samferdselskomiteen, bestående av regjeringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, går mot Myrvolls forslag om skille telenettet ut i et eget selskap.

De hevder at det er for nær sammenheng mellom teletjenester og telenettet til at nettet kan skilles ut i et eget selskap.

Dessuten hevder flertallet at et utskilt selskap kan komme til å prioritere og bygge ut kun de mest lønnsomme byområdene med et moderne bredbånds data- og telenett.

Fremskrittspartiet får heller ikke flertall for sitt forslag om at Regjeringen skal fremme et forslag om å skille ut Telenors telenett.

Saken kommer opp i Stortinget 3. juni.

Stikkord: Mobil