Sponheim, Lars ny

Annonse


Fornebu presser Sponheim

Sponheim, Lars nyUnder sin pressekonferanse onsdag ettermiddag var Sponheim elegant unnvikende på de fleste spørsmål rundt planleggingen av IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.

For næringsministeren er tydelige presset av både opposisjonspartiene og sin egen regjering. Han innledet pressekonferansen blant annet med å be om forståelse for at det rett og slett er mange svar han ikke kunne gi.

Hva hvis nederlag?
Og da Sponheim ble spurt om regjeringen ville gå dersom Stortinget insisterte på å få godkjenne alle avtaler og vedtak i utbyggingssaken, henviste han til statsminister Kjell Magne Bondevik.

– Det er klart jeg tenker på ulike problemstillinger, men jeg vil ikke si noe om dem før det er aktuelt. Jeg har en sjef som også vil ha det avgjørende ord, sa han.

Utvalg
– Jeg har ikke hatt anledning til å gå inn på de enkelte tilbyderne, var svaret nærings- og handelsministeren ga da han ble spurt om noen av de syv selskapene som vil bygge IT-senteret på Fornebu var utelukket allerede.

Det er nedsatt et utvalg av embetsmenn under ledelse av ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og handelsdepartementet. Utvalget skal jobbe med Fornebu-saken hver eneste dag frem til 1. juni. Da skal regjeringen kunngjøre hvem av tilbyderne som blir foretrukket.

Avklaring til høsten
Uansett vil det ikke bli noen endelig avklaring på utbyggingen av IT Fornebu før til høsten.

16. juni vedtar Bærum kommune sin reguleringsplan. Denne planen vil legge grunnlaget for avklaringen av flere viktige momenter i forhandlingen.

På spørsmål om Sponheim syntes det var forsvarlig å bruke så kort tid på å plukke ut hvem av tilbyderne som får utvikle IT- og kunnskapssenteret på Fornebu svarte ministeren:

– Vi forholder oss til Stortingets vedtak. Vi har vært opptatt av å strekke tiden for tilbyderne, slik at de skulle få tid til å legge frem sine tilbud.

Og om utbyggingen av IT Fornebu var blitt en prestisjesak sa Sponheim følgende:

– Denne saken er viktig for norsk IT-utvikling, verken mer eller mindre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse