Annonse


E-post for hjemmekontoret

– Det er 100 ganger billigere å sende småmeldinger via D-kanalen enn via B-kanalen, men telenettet bryter sammen hvis alle bruker D-kanalen. Derfor må vi begrense trafikken ved å ta oss betalt, sier Turid Grotmoll i Telenor Nett.

Size does matter
– Prisen, en kombinasjon av abonnement og tidspris, vil avhenge av størrelsen på meldingene. Hvis det tar over fem sekunder å overføre dataene via D-kanalen, kopler systemet automatisk opp en B-kanal. Et lite program hos brukeren regulerer dette.

– Vi har store forventninger til ISDN Alltid Oppe, fordi det blant annet åpner nye muligheter for effektive hjemmekontorløsninger, sier Turid Grotmoll i Telenor Nett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse