Arnt Sommerlund

Annonse


“Om bruk av Opera”

Arnt Sommerlund“Jeg leste med interesse saken om antall Opera brukere i går. Deres tall stemmer veldig dårlig med de tall som vi har. Vi hevder ikke å ha en stor andel av markedet i dag, men de fleste statistikker vi har sett sier at vi har mellom 0,5 prosent og 1,5 prosent av markedet. For å bekrefte dette tok jeg en telefon til Double Click Norge og de kunne bekrefte at i hvert fall 0,7 prosent av hittene på deres servere er fra Opera brukere.

Samtidig er det et problem i dag at Opera blir ofte tatt for å være Netscape ved målinger. Dette da vi må identifisere Opera som Netscape. I dag blir Opera identifisert på følgende måte:

  • Mozilla/3.X (Compatible; Opera/3.0; Windows 98) Opera 3.51
  • Mozilla/4.X (Windows 98;US) Opera 3.60

Tidligere versjoner identifiserte seg som Opera og ikke noe annet. Grunnlaget for at vi har måttet endre ting er at ellers blir ikke Opera servert sider med frames, cookies, tabeller, m.m. Jeg vil påpeke at Microsoft og de fleste andre leverandører av nettlesere gjør det samme.

Vi har store planer for å øke vår markedsandel og nye versjoner av Opera for Linux, Mac, BeOS og Epoc vil nok hjelpe en del der. Vi har som mål å bli en stor aktør i dette markedet. Vi er et stykke på vei i dag med 100 – 300 000 downloads i måneden fra våre sites og ros fra hele verden, men vi hviler ikke før vi har nådd en mye større andel av markedet.”

Jon Stephenson von Tetzchner

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse