2000-klokke.gif

Annonse


Kommunene kan klare Y2K

2000-klokke.gifNorsk Gallup har gjennomført en undersøkelse for den statlige Aksjon 2000. Over nitti prosent av kommunene har satt i gang med en kartlegging av problemene. De øvrige har begynt å planlegge en slik kartlegging.

Ikke engstelig
Likevel er ikke Tove Langhaug engstelig for at kommunene kanskje har kommet for sent i gang med både planlegging og kartlegging. Langhaug er prosjektleder for År 2000 prosjektet i Kommunenes Sentralforbund.

– Mitt budskap til kommunene er at det fremdeles er tid. Vi har erfaring fra et kommune-prosjekt i Rennebu som viser at det er mulig å få gjort mye på kort tid. Forutsetningen er god organisering og systematisk arbeid, slår hun fast.

Fire av ti kommuner eller 44 prosent av dem som har satt i gang med tester av utstyr oppdager viktige feil i driftskritiske systemer. Dette er feil som gjør at utstyret ikke vil fungere etter neste årsskifte.

Det er med andre ord ingen grunn til panikk, men Langhaug understreker at det er på høy tid at kommunene kommer i gang dersom de ennå ikke har gjort det.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse