Datasikkerhet

Annonse


Vil ha sterkere Datatilsyn

Datasikkerhet

– Datatilsynets betydning blir ikke redusert, heter det i stortingskomiteens sarkastiske tilbakemelding.

For mye penger?
Departementet mener det blir bevilget for mye penger til Datatilsynet, noe komiteen har bitt seg merke i. De tar nå til motmæle. I departementets innstilling heter det:

– Departementet tillater seg å bemerke at Stortinget fra et år til et annet har kommet frem til at Datatilsynet trenger en større bevilgning enn det Justisdepartementet på et faglig grunnlag har sett behov for.

Annonse


Tenner politikerne
– Komiteen understreker behovet for et godt fungerende og operativt Datatilsyn. Etter komiteens mening er det svært viktig med et sterkt Datatilsyn. Med tempoet i den teknologiske utviklingen og de samfunnsmessige endringene ny teknologi fører med seg, ser det ikke ut til at Datatilsynets betydning vil bli redusert i fremtiden, står det videre i innstillingen.

Datatilsynet gir selv uttrykk for at antallet saker som er betydning for personvernet har økt både i antall og tyngde.

Sentralt personvern
I Justiskomiteens kommentarer til departementets innstilling heter det:

– Komiteen vil fremheve at en av hovedtankene bak personregisterloven og Datatilsynets virksomhet, er å ta vare på det personvern enhver har krav på når personopplysninger om vedkommende blir registrert eller benyttet på annen måte. Sett i forhold til den teknologiske utviklingen blir dette hensynet etter komiteens mening stadig mer sentralt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse