Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Personvern blir hett tema

OSLO: Når Justiskomiteen raser mot Justisdepartementet for sommel skyldes det blant annet at flere lover og lovendringer der personvernet er viktig vil bli behandlet snart.

Blant sakene der synspunktene som Datatilsynet legger fram i sin årsmelding er:

  • Forskrifter for sentralt reservasjonsregister – Justisdepartementet sendte saken på høring våren 1998. Departementet tror registeret kan komme i virksomhet i løpet av 1999.
  • Lotteriloven revideres – Justisdepartementet bemerker videre at personvernhensyn vil bli vurdert i forbindelse med endringene.
  • Ny lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger – Sosial- og helsedepartementet tar sikte på å legge frem forslag til ny lov i år.
  • Nye etterforskningsmetoder – Justisdepartementet tar sikte på å legge frem et lovforslag om dette i løpet av 1999.
  • Personopplysninger – Justisdepartementet arbeider med loven. Den skal legges fram for Stortinget i juni.