Annonse


Personvern blir hett tema

Blant sakene der synspunktene som Datatilsynet legger fram i sin årsmelding er:

  • Forskrifter for sentralt reservasjonsregister – Justisdepartementet sendte saken på høring våren 1998. Departementet tror registeret kan komme i virksomhet i løpet av 1999.
  • Lotteriloven revideres – Justisdepartementet bemerker videre at personvernhensyn vil bli vurdert i forbindelse med endringene.
  • Ny lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger – Sosial- og helsedepartementet tar sikte på å legge frem forslag til ny lov i år.
  • Nye etterforskningsmetoder – Justisdepartementet tar sikte på å legge frem et lovforslag om dette i løpet av 1999.
  • Personopplysninger – Justisdepartementet arbeider med loven. Den skal legges fram for Stortinget i juni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse