Skole/barn

Annonse


Lærer ikke mer med data

Skole/barn

Dette påstår hver femte lærer som har deltatt i Skolverkets spørreundersøkelse om IT-bruken i den svenske skolen.

I en tilsvarende undersøkelse for to år siden, svarte samtlige lærere at elevenes evne til å tilegne seg kunnskap, økte av datastøttet undervisning.

Større individualisme
De svenske lærerne er enige om at bruk av IT påvirker elevenes arbeidsmetoder i retning av større individualisme, større variasjon og en mer undersøkende arbeidsmetode.

Annonse


Men datamaskiner blir ikke utnyttet godt nok. Tekstbehandlingsprogrammer er det som blir benyttet mest, mens program for kalkuleringer knapt blir benyttet.

Spesielt matematikklærere ønsker at de kunne mer om de dataprogrammene de har tilgang til, melder Datateknik.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse