Annonse


Tekstmeldinger på tog

Tekstmeldinger kan også brukes til nyttige formål. Kanskje NetCom vil prøve å gjøre NSB mer presis med mobilteknologi.

Forsinkelse
Ved å overvåke togets posisjon, og sammenligne denne med rutetabeller, kan verdifull tidsinformasjon gis til kundene.

Kundene er de store distributørene som bruker NSB for å frakte sitt gods. Togets geografiske posisjon sendes automatisk fra toget hver halve time, og er tilgjengelig på en lukket Internett-tjeneste.

Kommunikasjon
Med bruk av NetComs nett er det mulig å kommunisere skriftlig mellom lokledelsen og lokfører.

Annonse


Lokomotivførerne er spredd over store deler av landet, og ved hjelp av tekstmeldinger kan ledelsen i NSB raskt nå alle lokomotivførere med samme informasjon.

Logistikk
Ved å kontinuerlig overvåke togets forflytninger ved bruk av GPS og tekstmeldinger vet man til enhver tid hvor langt lokomotivet har kjørt og når det trenger service.

Denne økte utnyttelsen av materiellet gjør at anskaffelsen av systemet tjenes inn i løpet av kort tid. NSB anslår at de ved å utnytte materiellet bedre vil slippe å kjøpe ett nytt lokomotiv (koster ca. 50 millioner kroner )hvert år.

Internett-delen av systemet er utviklet av ICL Data i Norge mens kommunikasjon og lokomotivutstyr er utviklet og levert av NetCom GSM, Datek AS og det svenske selskapet Hogia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse