ODIN

Annonse


Lahnstein åpnet Media 2000

ODIN

Lahnstein advarte mot amerikansk mediedominans og skjev fordeling i befolkningen som følge av ny teknologi.

Innhold vil telle
– Teknologi skaper raske endringer. Medier smelter sammen til tekst, bilder og lyd, sa Lahnstein.

Kulturministeren understreket at debatten om nye medier har vært for fokusert på teknologi. I fremtiden vil innholdet bli mer avgjørende.

Annonse


Hun informerte om at regjeringens konvergensutvalg, som ble nedsatt i fjor, vil gi sin innstilling om teknologiens utfordringer den 15.juni.

Mørke skyer
Selv om ministeren ser nye muligheter med ny teknologi, er hun også bekymret over ringvirkningene.

– I en tid hvor informasjonsstrømmen og internasjonale medier blir sterkere er lokale medietilbud viktig. Regjeringen vil prøve å begrense ulikhetene mellom befolkningen som følge av ny teknologi, sa kulturministeren.

Må speile Norge
Lahnstein er også bekymret over av at filmmarkedet blir dominert av amerikanske aktører.

– Det er viktig med norsk produksjon. Det skal speile norsk språk og kultur, i tillegg til å gi det folk vil se, sa hun i sin åpningstale i Konserthallen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse