Hyper Island webskole

Annonse


Dataopprør i skolene

Hyper Island webskole

Lærerne bruker stadig mer tid på å vedlikeholde en gammel maskinpark. Nå krever de lønn for dette arbeidet, melder Aftenposten Aften.

Grenser for idealisme
–Vi kjemper for å få opp lønnsressursene. Jeg har lyst til å gjøre noe godt for skolen, men det er grenser for hvor lenge idealismen kan leve videre, sier dataansvarlig Jan Gamre på Stasjonsfjellet skole på Stovner.

I forrige uke møttes EDB-ansvarlige fra Norsk Lærerlag og Lærerforbundet til et fellesmøte. Fra høsten kan Oslo-skolene stå uten EDB-ansvarlige.

Annonse


Bare snakk
– Ressursene våre blir mindre år for år. Våre medlemmer er rasende. og det er særlig ampert fordi vi blir oppholdt med snakk, sier leder Eva Nærby i Lærerforbundet i Oslo.

– Men det hjelper lite å snakke i rosende vendinger om IT i skolene når datamaskinene står, fortsetter Nærby.

Plan kommer
– Vi arbeider med en sak om informasjons- og kommunikasjonsteknologi nå. Det er helt opplagt at det ikke nytter med IKT, hvis vi ikke har driftsansvarlige, sier skolebyråd Grete Horndtvedt i et svar til Aftenposten Aften.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse