Standahl, NY

Annonse


ARK-oppsigelser gir minus

Standahl, NYARK økte omsetningen fra 673 millioner kroner til 702 millioner kroner. Men samtidig økte utgiftene med 76 millioner kroner, som førte til underskudd på om lag 20 millioner kroner.

Selskapet hevder imidlertid at utsiktene for resten av året er gode.,da kostnadene forbundet med personalreduksjoner skal være tatt.

År 2000 beredskap
ARK mener at store selskaper er generelt godt forberedt i forhold til overgangen til nytt årtusen. I markedssegmentet mellomstore selskaper gjenstår det endel arbeid for mange organisasjoner.

Adm. direktør har tidligere beordret alle sine ansatte å holde av romjula til år 2000 dugnad.

Annonse


Blodig Olje
Selskapet tror etterspørselen etter kompetanse, løsninger, tjenester og nettverksløsninger vurderes som god.

Imidlertid er har prisfallet på olje ført til svekkelse av oljeindustrien og oljerelatert virksomhet vil være svak i det neste kvartalet.

Til tross for svakt første kvartal og sviktende oljemarked forventer ARK et årsresultat på linje med fjorårets.

Børskurs
Børskursen til ARK har gjort det langt svakere enn totalindeksen siden nyttår. Børsverdien På selskapet endte i går på 1.681 millioner kroner.

I dag ble aksjen sist omsatt for 90 kroner per stykk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse