Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telia gjør Sverige gjeldfri

TELEGRAM: Den svenske statsministeren Göran Persson (bildet) ønsker et gjeldfritt Sverige i god tid før neste valg. Børsnotering av Telia/Telenor er en god drahjelp.

www.regeringen.se
Hele manøveren bygger på noen enkle bokføringsknep som blåser opp verdien av statens eierandeler.

Bare ved å børsnotere Telia/Telenor kan den svenske staten skrive opp verdien på sin aksjebeholdning med over 100 milliarder svenske kroner.

Oppskrivning av verdi
Telia har i dag en bokført verdi på rundt 23 milliarder kroner. En børsnotering muliggjør en oppskrivning av verdien til gjeldende markedsverdi, og den svenske regjeringen anslår at markedsverdien av det fusjonerte selskapet vil være 300 milliarder kroner.

Den svenske stats andel av dette vil da bli 180 milliarder kroner (60 prosent). Salg av minoritetsaksjeposter vil da kunne gi en inntekt på drøyt 100 milliarder anslår regjeringen.Gjeld på 290 milliarder
I dag er den svenske stat en netto gjeld på 290 milliarder kroner, en gjeld som Göran Persson vil ha ned på null i år 2002, melder Dagens Industri.

Stikkord: Mobil