telefon(gammel)

Annonse


Grenser for telefonnumre

telefon(gammel)En bedrift som flytter fra den ene siden av den fem meter brede Lysakerelven til den andre, får ikke beholde nummeret. Dette til tross for at du fortsatt befinner deg innenfor lokaltakstsonen. De fleste teleoperatørene lar deg nemlig ringe lokaltakst til tilliggende nabokommuner.

Strenge grenser
– Nei fylkesinndelingen er streng. Det har selvfølgelig takstmessige hensyn, sier sjefingeniør Arne Litlere i Post – og Teletilsynet.

Han bekrefter at dette kan bli et problem for noen bedrifter, men håper at operatørene kan utvise en viss smidighet.

– Hvis takstsituasjonen endrer seg (flat takst for hele landet red.anm.), vil nummerinndelingen komme i et annet lys. Da kan det bli aktuelt å oppheve fylkesinndelingen, sier Litlere til Telecom Revy.

Begrepene
Tilbyderportabilitet: Gjør at du kan bytte operatør fra Telenor til for eksempel Tele 2 uten å miste ditt gamle telefonnummer. Mangel på nummerportabilitet har i mange år vært et betydelig hinder for å skape reell konkurranse . Selv om nye aktører har gunstigere pris og service, koster det betydelige summer å markedsføre bytte av telefonnummer.

Visittkort, brevpapir, reklamemateriell og så videre må erstattes, noe som gjør at folk ikke gidder. Men etter at EU påla medlemslandene å ordne opp i dette innen år 2000, kan ikke Telenor hvile på at de eier nummeret til sine fasttelefoniabonnenter.

Geografisk portabilitet: Hvis du flytter til en ny adresse, uavhengig av operatørbytte, skal du nå kunne beholde samme telefonnummer. Du kan imidlertid ikke flytte utenfor fylkesgrensen, da nummerseriene er inndelt fylkesvis. (21-22-23 Oslo) (66-67 Akershus).

Fylkesbegrensningen har en fordel og en ulempe. Så lenge takstsystemet til de fleste operatørene er inndelt fylkesvis, unngår man takstforvirring. I Danmark oppsto det stor misnøye da folk tok med seg nummeret fra den ene enden av landet til den andre.

Der kan nummeret indikere at du ringer en abonnent i ditt lokalområde, mens du betaler rikstakst ettersom vedkommende har flyttet utenbys.

Mobilnumre?
Selv om myndighetene pålegger portabilitet på fastlinjetjenester, lar de mobiloperatører holde fast på nummerne.

På sikt vil Post- og teletilsynet også innføre såkalt tjenesteportabiltet. Hvis du for eksempel ønsker å si opp ditt fastlinjeabonnement, kan du da ta med deg dette til mobilen. I dag hvor stadig flere bruker mobilen mer enn fastlinjetelefonen, kan det bli en attraktiv valgmulighet. Dagens alternativ med viderekobling, kan lett bli svært dyrt.

Nummerportabilitet på mobil ble innført i England fra 1. januar, men vil ikke bli pålagt som EU-standard før tidligst år 2001. Arne Litlere i Post- og teletilsynet utelukker ikke at det kan komme allerede i løpet av neste år til Norge, men at det sannsynligvis nok kan drøye til 2001.

Administrerende direktør Terje Christoffersen i NetCom er positiv til innføring av nummerportabilitet for mobil.

– Jeg tror NetCom har mer og tjene på dette enn Telenor, da Telenor har størst kundebase og fikk de første kundene, sier han til Telecom Revy.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse