Joramo, Arne

Annonse


Mobil til Norge!

Joramo, ArneDet er gitt at fastnettlokaliseringen vil bli i Sverige i kraft av den mye større tyngden svenskene har akkurat der. Det betyr økte skatteinntekter til Sverige og det betyr tyngdepunkt for all nettutvikling i Sverige.

Det andre tunge området er mobil hva lokalisering angår. Dersom også mobil havner i Sverige vil Norge uvergerlig bli en utkant i det nordiske telelandskapet.

Det gjelder ikke minst kompetanseutvikling. Med mobil i Norge vil makten ligge her. Og det er ikke så uvanlig at industriell virksomhet tiltrekkes til maktens sentrum.

Med også hovedkontoret i Stockholm er det slett ikke nok at industrielt lite tunge områder som Media, Internett m.m. havner i Norge. Heller ikke at den internasjonale virksomhetens hovedkvarter ligger her. Det blir ikke nødvendigvis så sterke norske ringvirkninger av det.

Før Stortingsbehandlingen bør derfor forhandlerene sørge for at det ligger et lokaliseringsvedtak på bordet som betyr mobil til Norge og for øvrig god balanse i lokaliseringen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse