2000

Annonse


Mange tror på 2000-problemer

2000

En fersk undersøkelse fra meningsmålingsbedriften Demoskop viser at halvparten av alle svensker tror at tusenårsproblematikken vil ramme kommunale og statlige myndigheter.

Flest problemer i det offentlige
25 prosent av de spurte spår også at deres arbeidsgivere vil bli berørt. Her viser tallene at ansatte i det offentlige er mer bekymret enn de som har et ansettelsesforhold i private virksomheter.

32 prosent av de ansatte i offentlig sektor tror at arbeidsgiveren vil få til dels meget store datatekniske problemer ved overgangen til år 2000. Knappe 21 prosent av ansatte i private virksomheter tror at deres arbeidsgiver vil bli rammet tilsvarende.

Annonse


Rammer ikke svenskene
Paradoksalt nok tror ikke mer enn 7 prosent av svenskene at tusenårsskiftet vil komme til å berøre dem privat. 29 prosent tror at de i liten grad vil oppleve vanskeligheter, mens 25 prosent vil gå helt fri….

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse