Deskill

Annonse


Dyrere forsikring i år 2000

Deskill

Har du valgt å fly med et billig russisk selskap er det ikke betryggende å vite at forsikringsselskapene nettopp har økte premiene.

– Grunnen er bekymring for standarden i de russiske flyselskapene. Flere av disse er nærmest konkurs og har dårlige rulleblad når det gjelder sikkerhet. Forsikringsselskapene frykter at de ikke har forberedt sin datamaskiner for overgangen til år 2000, sier direktør Viktor Gorlov i byrået som har ansvaret for russisk flysikkerhet.

Tar ikke sjansen
Russiske myndigheter og næringslivet har hatt mer presserende problem de siste årene. Blant annet en stor mangel på kapital.

Annonse


Gorlov hevder at det ikke er fare for flysikkerheten, men innrømmet at byrået ikke ville rekke å undersøke alle fly før årsskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse