Annonse


Telekamp uten sverdslag

Nå skal det sies at det hele foregikk uten særlig sverdslag på mandagens årsmøte i NORTIB (Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening). Interesseorganisasjon er nasjonalt uavhengig og brukerstyrt, med formål å arbeide for utvikling av kostnadseffektive og brukervennlige produkter og tjenester på tele- og informasjonssektoren.

Liten økning
Kontingenten var foreslått økt fra 2.000 kroner til 2.500 kroner. Men årsmøtet vedtok bare en økning på 200 kroner.

Ifølge generalsekretær Bjørn Paulsen har ikke kontingenten vært økt på de ni siste årene.

I følge styrets beretning har NORTIB en sunn økonomi. Overskuddet etter 1998 var på 374.857 kroner, mens det var budsjettert med bare 200.000 kroner.

Annonse


Styret gjenvalgt
Alle i styret tok gjenvalg, som består av følgende personer:

Formann Per Ravn Myhre (Posten Norge BA), styremedlemmene Thor O. Fagerli (Teleplan AS), Bente R. Andreassen (Handelshøgskolen BI), Ulf Abrahamsen (Aker Maritime ASA), Arild Øverby (Stortingets adm.), Ida Skard (NHO) og Torstein Hellner (JOH-DATA AS).

Varamedlemmer er Olav Bøhnsdalen (NTNU) og Erik Kristoffersen (Kongsberg Næringspark).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse