Annonse


Nynazismen lever på nett

Denne oppfattelsen av hva ytringsfriheten bør innebære har særlig kommet nynazistiske miljøer til gode, hevder en talsmann for det engelske tidsskriftet Searchlight overfor ITavisen.

Searchlight har i 25 år overvåket og bekjempet fremveksten av nynazismen verden over.

Historisk perspektiv
– I Europa har man en nær historie som forklarer viljen til å forby nazistisk propaganda, sier talsmannen for Searchlight, som av naturlige årsaker ikke vil avsløre navnet sitt.

– I USA har man ikke denne historiske bakgrunnen, men forsvarer tvert i mot ytringsfriheten i sin ytterste konsekvens. Dermed har nazistene via Internett kunnet spre sin propaganda og sitt materiale av blant annet nazieffekter og nazimusikk til land som Tyskland hvor det aller meste av slikt er forbudt.

Annonse


Gir høye inntekter
Talsmannen for Searchlight sier videre at dette salget har skaffet mye penger til den nynazistiske bevegelsen. Her får han støtte av en talsmann for det norske tidsskriftet Monitor, som overvåker det nynazistiske miljøet i Norge.

– Internett har gitt nazistene noen fordeler, sier nordmannen, men bedre organisering, bedre internt samhold eller flere medlemmer er det ikke blant dem.

Tvert i mot erklærer Monitor at nynazistene er på Internett nettopp fordi de er så få og dårlig organisert. Internett gir omverdenen inntrykk av at nynazistene er langt mer velorganiserte enn de er, sier talsmannen for Monitor.

Nettet tar opp tiden deres
Monitors talsmann hevder også at lederskikkelser innenfor amerikanske nynazistiske miljøer mener aktivistene bruker for mye tid og ressurser på Internett. Nettet fjerner aktivistene fra gata og det taper bevegelsen på, hevder Monitor.

Men de norske nynazistene har altså ikke noen særlig andre steder enn cyberspace å være, nettopp fordi de er så få og så dårlig organisert.

Ingen nazistisk trussel
Internett representerer ingen nazistisk trussel, mener Monitor, men bladets talsmann sier at det kan være ekkelt for folk å oppdage websider med et stupid og rasistisk hatbudskap.

Han viser også til en amerikansk undersøkelse hvor det er slått fast at det kun er et uhyre lite mindretall av hjemmesider på Internett som har slike budskap. Tallene fra 1998 viser at kun 0,00002 prosent av alle websider inneholdt høyreekstrem propaganda.

Reell vold
Til tross for at han langt på vei deler Monitors oppfatning av at nynazismen fungerer dårlig på nettet frykter Searchlight sin talsmann for at mer virtuelt hat på Internett kan føre til reell vold.

– Vi vet at når britiske nynazister øker aktiviteten sin i et område, øker også volden mot minoritetsgrupper som for eksempel innvandrere og homofile. Økt hatpropaganda på nettet kan gi mer vold i gatene, frykter han.

Ta lovverket i bruk
Searchlight går derfor inn for at Internett overvåkes og at man bruker lovverket for å sensurere det verste materialet. Det burde være mulig å bruke de samme lovene som regulerer de verste utslagene av pornografi også mot nazistisk hatpropaganda, mener han.

Nettet er lett å overvåke. Det er både Monitor og Searchlight enige om. De nynazistiske gruppene blir fulgt av både politiet og sine politiske motstandere. Internett fungerer derfor ikke som noen koordinerende instans som den nazistiske bevegelsen kan benytte seg av.

Tryggere med telefon
Foreslås det aksjoner etc over Internett vet også motstanderne om det øyeblikkelig. E-post blir hacket, så det er heller ikke trygt. En enkel telefon er derfor langt mer trygt og effektivt for grupper som har ting å skjule.

Så spørs det da om 0,00002 prosent av websidene er verdt å bruke tid og ressurser på?