Juliebø, Hallgeir

Annonse


Smarte hus på markedet i år

Juliebø, Hallgeir

Samarbeidspartnerne i Smarthus er foruten Telenor Innovasjon Alcatel, Ericsson og Statoil.

Riktige forutsetninger
– Smarthusløsninger vil være på markedet i løpet av året fordi en av de vesentligste forutsetningene nå begynner å falle på plass, forteller direktør Hallgeir Juliebø i Telenor Innovasjon.

Forutsetningen han sikter til er at 13 store data-, tele- og elektronikkselskaper har gått sammen i en global allianse i den hensikt å bygge opp en felles programvaremetode for å knytte forbrukerelektronikk til Internett.

Annonse


Open Service Gateway
Denne nye standarden for programvare kalles Open Service Gateway (OSG). Smarthus er i dag aktive i dette internasjonale standardiseringsarbeidet.

– Ideen med Smarthus er å samle tjenester som telekommunikasjon, energiforsyning og sikkerhetsalarm og en rekke andre tjenester som for eksempel omsorgsfunksjoner for eldre i én integrert løsning, sier Juliebø videre.

Et hovedpoeng med systemet er at det skal kunne styres både hjemmefra og andre steder fra, enten via Internett eller trådløs kommunikasjon, for eksempel gjennom en mobiltelefon.

Sluttbrukers behov i fokus
Telenor Innovasjon mener selskapet har et forsprang på andre leverandører på dette området av flere grunner, ikke minst fordi man har basert seg på behovene til både tjenesteleverandørene og sluttbrukerne.

OSG gir denne muligheten fordi forskjellige systemer samles i en integrert løsning slik at sluttbrukeren har ett enkelt brukergrensesnitt å forholde seg til.

Ukjent pris
Telenor ønsker altså å gå ut med Smarthus som produkt allerede i inneværende år. Prisen på det nødvendige utstyret kan ikke Juliebø si noe om på dette tidspunktet, den vil blant annet avhenge av om man bygger nytt eller installerer smarte systemer i allerede eksisterende boliger.

Derimot tror Juliebø at man etter hvert vil komme ned i priser på mellom tre og ti tusen kroner per bolig i løpet av noen år om man legger prisutviklingen på alminnelig datautstyr til grunn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse