Annonse


Protester mot IT-Fornebu

Selskapet IT Fornebu sier at de vil lage den tidligere flyplassen til “et senter for kunnskapsbasert næringsvirksomhet med nære kontakter til universitets- og forskningsmiljø”. Planene møter massiv motbør.

Ikke nok ressurser
Forskningsparken i Gaustadalen, Unik ved Kjeller og delvis Nydalen er sentre med stor IT-kompetanse, og de stiller seg stort sett lunkne til planene.

– Man har knappe ressurser både når det gjelder penger og fagfolk, sier direktør Ivar Jardar Aasen ved Unik – Universitetsstudiene på Kjeller.

I miljøet på Kjeller er det i dag omlag 3000 personer. Mellom 1000 og 1200 er forskere.

Annonse


Luftslott
Forskningsparkens direktør Kjell Haugen karakteriserer det hele som et luftslott.

– Forutsetningene for å lykkes er ikke til stede. Dersom selskapet ønsker å realisere sine planer, burde de søke opp hit hvor kunnskapen og forskningsmiljøet finnes, sier han til Aftenposten.

Trenger ikke nye skoler
I Trondheim gikk man kraftig ut før voteringen i Stortinget.

– Det er vårt hovedsyn at de utdanningsbehov som er avdekket på IT-området generelt og IT-relatert etterutdanning spesielt må møtes av det etablerte universitets- og høgskolesystemet. Det er ingen grunn til å etablere nye institusjoner eller styringsmekanismer, heter det i en melding fra adm. dir Roar Arntzen i Sintef og rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU.

Uforstårelig kobling
– Derfor har vi argumentert imot en modell med et “kunnskapssenter” på Fornebu i regi av en privat aktør, hvor denne aktøren også skulle gis et ansvar for utdanningen, het det videre.

De kaller også koblingen næringsliv og IT-utdanning “uforståelig”.

Driver butikk
Også andre reagerer mot koblingen næringsliv og utdanning, og har liten tro på at ansatte i næringslivet vil ha tid til å veilede studenter.

– Jeg må si at dersom det er investorer som tenker slik så stusser jeg. Industrielle partnere er i en annen økonomisk situasjon. For å si det veldig enkelt driver de butikk. Dersom noen tror at en kan basere seg på veiledning av personer i industrielle stillinger tror jeg de forregner seg grovt, sier Aasen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse