Hyper Island webskole

Annonse


Dårlig nett på norske skoler

Hyper Island webskole

I følge NLS’ undersøkelse kommer kun 3 prosent av norske grunnskoler opp til de standarder som NLS setter for en “Nettskole”, melder Kontor- og datateknisk landsforbund (KDL).

Tilgang
En av fem arbeidsrom for lærerne har tilgang til Internett, mens kun 4 av 100 undervisningsrom har det.

– PC-dekningen gir ikke, og har aldri gitt, en god målestokk på hvordan IT-bruken er i skolene. Hva benyttes PC-en til, hvor gammel er den og hva slags programmer har man til rådighet? Dette er spørsmål som er viktig å få svar på. En PC som ikke står i et nettverk er i næringslivet nærmest regnet som ubrukelig, hevder KDL.

Annonse


Sosiale skjevheter
Interesseorganisasjonen til databedriftene peker på at Norge har en fordel i at mange har hjemme-PC, og at mange barn dermed lærer seg å bruke PC og Internett.

– Her har vi en fordel fremfor mange andre land, men dette skaper også lett store sosiale skjevheter ved at det er barn av foreldre som har råd eller interesse for data som tilegner seg denne kunnskapen, mener KDL.

– Dessverre er det slik at det er få barn på Tøyen skole i Oslo øst som har kunnskap om data, mens kunnskapen ved Slemdal skole i Oslo vest er relativt høy, selv om skolen ikke har mange PC-er. Dette er skremmende signaler som kan føre til store samfunnsskiller, mener KDL.