Annonse


IT-investeringer kuttes

Norske bedrifter kutter hardt i sine budsjetter til innkjøp av datautstyr. Etter et rekordår i fjor er investeringslysten nå den laveste på tre år. Det viser de ferske tallene fra Norsk Gallups InterBusiness-undersøkelse, skriver Aftenposten.

Aldri vært lavere
– Tallene for investeringsplaner på datasiden de neste 12 månedene, de såkalte IT-indikatorene, har aldri vært lavere siden vi begynte med denne undersøkelsen i 1996, sier prosjektleder Svein Thalberg i Norsk Gallup.

Han peker på at det særlig er de store bedriftene som nå tar frem sparekniven, etter å ha spandert store beløp på datasiden.

Dramatisk utvikling
– Den utviklingen som skisseres i Gallups IT-indikator opplever jeg som dramatisk for vår bransje, sier konsernsjef Jan Erik Standahl i Ark.

Fallet i IT-investeringene ser ut til å bli langsiktig og strukturelt. Det betyr at mange IT-bedrifter må gire om fra vekst til nedgang, mener Standahl.