Philips PC-Camera

Annonse


Flere vil ha et PC-kamera

Philips PC-CameraDette skriver det svenske tidsskriftet IT-Branschen. Prognosen de henviser til gjelder for hele verdensmarkedet. Tidsskriftet opplyser også at det ble solgt 606.000 PC-kameraer i 1997.

Formidabel vekst
Analyseselskapt IDC hevder at markedet for disse kameraene vil ha vokst til 9,2 millioner enheter på verdensbasis innen år 2002. Dette innebærer en vekst på 72,3 prosent per år.

Det er først og fremst videokonferanser, og folks ønsker om å sende e-post i form av videofilm-sekvenser som utgjør bruksområdene for PC-kameraer. IDC hevder imidlertid at ingen av disse bruksområdene er gode nok til å gjøre PC-kameraet til en vare med masseappell.