Nära IT-bok

Annonse


Svensk IT-genistrek

Nära IT-bok

Svenskene gjør i det hele tatt mer for å erobre den delen av fremtiden som informasjonsteknologien handler om. De gjør også mer enn hva vi gjør her i landet for å sørge for at alle, uansett om man er fattig, rik, ung eller gammel, får del i den kunnskapen som er nødvendig for at man skal kunne fungere godt i informasjons- og kunnskapssamfunnet.

Noe som har hjulpet i Sverige er boken Nära som er spredd i hele 500.000 eksemplarer til skoleelever og arbeidstakere over hele Sverige.

95 prosent takket ja
Nära er utgitt av Telia og ble tilbudt gratis til samtlige høyskoler, gymnas, folkeskoler, studieforbund og friundervisningsinstitusjoner i landet. Hittil har 95 prosent takket ja til boken.

Annonse


I tillegg har både bedrifter og privatkunder bestilt boken, som altså i løpet av et par måneders tid har oppnådd et opplag på over 500.000.

Alle kan lære IT
Svenskene har oppdaget at IT er noe de må lære seg noe om, og boken Nära er en glimrende måte å komme i gang for alle dem som har lite eller ingen kunnskap om IT.

Boken krever ingen forkunnskaper og den som vegrer seg for å ta i tu med IT kan få litt selvtillit av denne boken. Her fremstilles nemlig IT som noe alle kan lære å bruke.

Sauebonde på Internett
Boken begynner med å forklare kort de mest sentrale begrepene, Internett, multimedia, ISDN osv. Deretter følger en kortfattet teknologihistorie før leseren føres over i en av bokens hovedbolker: Møter med mennesker som bruker IT i sin hverdag.

Her er selvsagt både eiendomsmegleren og forretningskvinnen, men også sauebonden, og skoleeleven. Alle disse menneskene og flere til, bruker IT til å skape seg et kvalitativt bedre liv.

Et fint poeng i denne sammenhengen er at de teknologiske begrepene blir forklart på en grei og liketil måte på slutten av artikkelen. Når sauebonden snakker om bruken av nettverk, konferansesystemer, intranett og ekstranett, kan vi lett finne ut av hva det er han snakker om. Vi skjønner hva som foregår og inspireres til å tenke videre.

Internett forklares
Internett gis en inngående forklaring i et eget kapittel i boken. I tillegg til den pedagogiske artikkelen er dette kapittelet utstyrt med en lang rekke spennende Internett-adresser.

Den som ikke vet noe om hvordan Internett skal brukes blir sikkert tent nok til å kaste seg ut idet.

Kritisk bilde
Joda, Nära formidler et bilde av informasjonssamfunnet som er både tiltrekkende og spennende. Men boken står ikke for en ensidig glorifisering av IT. Tvert i mot maner den til bevissthet om ulempene datateknologien kan føre med seg, og hvilke skjevheter IT kan føre med seg om ikke både kunnskap om IT og grunnleggende utstyr blir allemannseie.

Det viktigste man oppnår med en bok som dette er likevel å avmystifisere IT og gi folk lyst til å prøve seg i en verden som for mange kanskje virker både skummel, farlig og ikke minst kostbar. Slik sett er Nära et bidrag til å bygge ned digitale klasseskiller.

Fusjon gir norsk utgave
Interesserte nordmenn må foreløpig dra til Sverige og kjøpe boken i en Telia-butikk. Men Birgitta Wallenström i informasjonsavdelingen i Telia opplyser at dersom fusjonen Telenor/Telia blir til virkelighet, vurderer man en ny utgave av Nära, hvor en del av opplaget vil være en norskspråklig versjon tilpasset norske forhold.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse