Annonse


Forbyr internettkamera

Ifølge herredsretten i Sundsvall skulle et webkamera kreve tillatelse ifølge loven om allmenn kameraovervåkning i Sverige, melder nyhetstjenesten IDG.

Identifisere personer
Grunnen til at kameraet ble forbudt var at muligheten for å identifisere personer i startområdet ble for stor.

Dessuten skulle muligheten til å lagre og redigere bilder via Internett gjøre bruk av webkamera spesielt integritetskrenkende.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse